Odznaczenia członków Koła PDF Drukuj
środa, 24 czerwca 2015 00:00

Odznaczenia członków Koła

Bardzo aktywne zaangażowanie członków Koła w działalność na niwie łowieckiej została wielokrotnie doceniona przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ o czym świadczy liczba posiadanych odznaczeń i wyróżnień.

W dniu 27.05.2015 roku Kapituła Odznaczeń Łowiecki w Warszawie przyznała :

ZŁOM

Kołu Łowieckiego ,,SOKÓŁ" w Szczecinie.

 

 

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla Koła Łowieckiego ,,SOKÓŁ" w Szczecinie- 22.10.2005r.


 

W dniu 26.05.2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowiecki w Warszawie przyznała :

 


Złoty Medal Zasługi Łowieckiej :

 

1. Koledze Władysławowi Barwinkowi.

 

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej :

 

1. Koledze Jerzemu Kolasińskiemu.

2. Koledze Mariuszowi Zawadzkiemu.

 

 

 

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej :

 


1. Koledze Arturowi Kiernickiemu.

2. Koledze Zdzisławowi Ochał.

 

 


Gratulujemy DARZ BÓR

L.p. Rodzaj Liczba
1. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej 7
2. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 18
3. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 38
Razem 63

 

 

 

 

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali koledzy:


1. Domagała Michał - brązowy - 5.04.2000; srebrny -18.03.2008; złoty- 10.09.2014.

2. Barwinek Władysław - brązowy - 29.10.2001; srebrny - 18.03.2008; złoty - 26.05.2017.

3. Błachowiak Florian - brązowy - 25.06.2003; srebrny - 20.05.2009; złoty - 23.03.2016

4. Kruczkowski Stanisław - brązowy - 25.11.1971; srebrny - 10.11.1999; złoty- 30.05.2007

5. Reda Sylwester - brązowy - 4.04.2001; srebrny - 30.05.2007; złoty- 11.VI.2014

6. Rola Kazimierz - brązowy - 18.02.1986; srebrny - 4.04.2001; złoty- 19.09.2007

7. Sarnowski Henryk- brązowy - 4.04.2001; srebrny - 18.03.2008 złoty- 11.VI.2014


Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali koledzy:


1. Borek Ryszard - brązowy - 22.10.2005; srebrny - 6.04.2011

2. Gern Jarosław - brązowy - 1.10.2005 ; srebrny - 6.04.2011

3. Gołębiowski Wacław- brązowy - 29.10.2001; srebrny - 11.VI.2014

4. Goryniak Mirosław- brązowy - 25.06.2003; srebrny - 20.05.2009

5. Harmoza Antoni - brązowy - 15.10.1970; srebrny - 26.08.1976

6. Kolasiński Jerzy  - brązowy- 20.05.2010; srebrny - 26.05.2017.

7.   Mamysz Ryszard - brązowy - 25.06.2003; srebrny - 27.05.2015

8.   Smereka Jan- brązowy - 10.11.1999; srebrny - 18.03.2008

9. Tymosiewicz Zdzisław- brązowy - 4.04.2001; srebrny - 1.10.2005

10. Zapora Stanisław- brązowy - 18.02.1986 ; srebrny - 10.11.1999.

11. Zawadzki Mariusz - brązowy - 20.05.2009; srebrny - 26.05.2017.

 


Brązowym Medale Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali koleżanki i koledzy:


1.   Bartłomowicz-Kawecka Ewa  20.01.1994

2.   Chromicz Józef  25.06.2003

3.   Flejszer Jan  2.12.1981

4.   Godlewski Andrzej 23.03.2016

5.   Grzanka Władysław  20.05.2009

6.   Jewsiej Andrzej  1.10.2005

7. Kiernicki Artur. 26.05.2017.

8. Lemański Henryk  20.05.2009.

9. Ochał Zdzisław 26.05.2017.

10. Pawliszcze Andrzej 23.03.2016.

11. Pisula Irena  6.04.2011

12. Pisula Wawrzyniec 25.11.1971

13. Poźniak Tadeusz  23.01.2000

14. Reda Tomasz 10.09.2014

15. Terpiłowski Zbigniew 27.05.2015

16. Subocz Tadeusz 27.05.2015

17. Surynt Wacław 6.10.2004

18. Zasławski Marek 11.06.2014

19. Żołyński Witold 11.06.2014

20. Żołyński Władysław 20.05.2009.