Historia koła PDF Drukuj

Rys historyczny

Powstanie Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” jest nieodłącznie powiązane z początkami tworzenia organizacji łowieckiej na Pomorzu Zachodnim po II Wojnie Światowej. W 1946 roku tworzy się, obok Szczecińskiego Towarzystwa Łowieckiego, Nadodrzańskie Towarzystwo Łowieckie, którego założycielami byli przedwojenni myśliwi. Ta grupa wyjątkowo zaangażowanych ludzi inicjowała w późniejszym okresie powstawanie kilku najstarszych Kół Łowieckich na Pomorzu Zachodnim. Jednym z twórców „Sokoła” był Kol. Wójtowicz Witold z którego inicjatywy, jesienią 1950 roku doszło do spotkania organizacyjnego na którym ukonstytuował się pierwszy Zarząd Koła w składzie:

 

Łowczy – Wójtowicz Witold
Prezes – Warnawski Wiesław
Sekretarz – Kruczkowski Stanisław
Skarbnik – Krupiński Leaon

 

Historia kołaLista członków Koła w tamtym okresie obejmowała 16 nazwisk a Koło przyjęło nazwę „Cyranka”. Należy podkreślić, że Kol. Kruczkowski Stanisław, jedyny żyjący założyciel Koła jest ciągle aktywnym myśliwym. W początkowym okresie Koło dzierżawi tereny Międzyodrza od Gazowni w Szczecinie do miejscowości Siodło Dolne. Wiosną 1951 roku, ze względów organizacyjnych, Koło staje się częścią organizacji Ligi Przyjaciół Żołnierza przyjmując nazwę Koła Łowieckiego Ligi Przyjaciół Żołnierza. Opiekunem Koła z ramienia tej organizacji zostaje kpt. Bucko, ówczesny opiekun sekcji strzeleckiej LPZ. Dzięki jego staraniom Koło jako jedno pierwszych w województwie uzyskuje dzierżawę terenów leśnych w Nadleśnictwie Jasienica, które są we władaniu Koła dnia dzisiejszego (Obwód 118). Koło ponadto wydzierżawia tereny ulokowane wokół miejscowości Chojna (aktualnie obwód 273). W 1952 roku następują zmiany organizacyjne i ujednolicenia struktur łowieckich na mocy „Dekretu o Prawie łowieckich” Rady Ministrów z dnia 29 października. Koło zostaje wyodrębnione z LPZ i podobnie jak inne Koła przyjmuje oznaczenie numeryczne, stając się Kołem nr 7 a w kolejnym roku przyjmuje nazwę „SOKÓŁ”. W 1953 roku, po ustaleniu ostatecznych granic obwodów w województwie szczecińskim Koło traci tereny Międzyodrza w zastępstwie, których w późniejszym okresie zostaje wydzierżawiony obwód w okolicy miejscowości Barlinek (aktualnie obwód 265). W tych obwodach w kolejnych latach Koło prowadzi planową gospodarkę łowiecką a lista członków ulega systematycznemu zwiększeniu. Domek myśliwski w obwodzie 118.Dużą trudność w wykonywaniu polowania członkom Koła sprawiał brak bazy noclegowej w dzierżawionych obwodach. Jedną z pierwszych inicjatyw była budowa domku myśliwskiego w obwodzie 118 (na fotografii), który służył także okolicznościowym spotkaniom, niestety w wyniku wypadku – spłonął. Dopiero w latach 90-tych udało się zgromadzić fundusze i rozpocząć budowę dwóch baz noclegowych w obwodach 273 i 265, które w kolejnych latach były sukcesywnie rozbudowywane i modernizowane i służą członkom Koła do chwili obecnej. W 2007 roku rozpoczęto budowę stanicy myśliwskiej w obwodzie 118, która docelowo ma obejmować także część noclegową dla myśliwych.