Koło Łowieckie Sokół - o nas - Promocja łowiectwa PDF Drukuj
Spis treści
Koło Łowieckie Sokół - o nas
Majątek Koła
Gospodarka łowiecka
Pozyskanie zwierzyny
Organizacja polowań
Ważniejsze osiągnięcia strzeleckie
Kynologia myśliwska
Kultura i tradycja
Promocja łowiectwa
Wszystkie strony

Promocja łowiectwa

Promocja łowiectwa W trakcie swojej historii Koło zorganizowało 5 otwartych wystaw trofeów łowieckich, broni, pamiątek i akcesoriów myśliwskich. Wcześniejsze wystawy były organizowane w min. w szczecińskim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej a ostatnia wystawa w 2000 roku z okazji 50-lecia Koła była uroczyście otwarta i udostępniona na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ta kilkudniowa ekspozycja spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, mieszkańców Szczecina, zarówno osób nie mających styczności z łowiectwem jak też jego sympatyków.

Koło prowadzi także szeroką działalność edukacyjną, współpracując ze szkołami zlokalizowanymi w dzierżawionych obwodach, propagując na pogadankach piękno przyrody ojczystej, przybliżając szeroko pojętą problematykę łowiectwa młodemu pokoleniu.

Szczególnie intensywnie Koło współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Przyrodników Polskich w Brwicach, uczestnicząc w przeprowadzaniu Konkursu Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której w bieżącym roku odbyła się już 10 edycja. Koło jest fundatorem nagród w tym konkursie. Od wielu lat współpracujemy także ze szkołami podstawowymi w Policach: Szkołą Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II i Szkołą Podstawową nr 1. Organizujemy wspólnie z nauczycielami przyrody akcje zbierania karmy: żołędzie, kasztany i buczyna na zimowe dokarmianie zwierzyny. Każdorazowo na zakończenie roku szkolnego Koło wyróżnia najaktywniejszych uczniów nagrodami rzeczowymi. Ponadto Koło do kącików przyrodniczych w Szkołach przekazuje trofea łowieckie. W miarę swoich możliwości Koło wspomaga finansowo miejscowe placówki oświatowe.

Promocja łowiectwa Promocja łowiectwa

 

Udział członków Koła we władzach i organach PZŁ

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Rodzaj zaangażowania

1.

Barwinek Władysław

Lektor, od 1991 r. do 2005 r. Członek Komisji Szkoleniowej

2.

Gołębiowski Wacław

1|)Sędzia WSŁ, w latach 1986-1988

2)Sekretarz ZW PZŁ Szczecin w latach 1988-1990

3.

Domagała Michał

Przewodniczący składu sędziowskiego Sądu Łowieckiego przy Z. O. PZŁ w latach1986-2005. W chwili obecnej – członek Okręgowego Sądu Łowieckiego

4.

Kruczkowski Stanisław

Członek Powiatowej Rady Łowieckiej w Szczecinie w latach 1960-1970.

5.

Rola Kazimierz

Członek Sądu Łowieckiego przy Z. O. PZŁ w latach 1986-1990 i od 2005 r. do chwili obecnej

6.

Tyczyński Krzysztof

Członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PZŁ w latach 1983-1989.

7.

Tymosiewicz Zdzisław

Wieloletni członek Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ

8.

Reda Tomasz

Lektor od 2014r, członek komisji szkoleniowej.

9.

Reda Tomasz

Członek Komisji Wyceny Trofeów od 2014r.

Członek Komisji Oceny Trofeów od 2010r.

10.

Reda Sylwester

Członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie