Koło Łowieckie Sokół - o nas - Organizacja polowań PDF Drukuj
Spis treści
Koło Łowieckie Sokół - o nas
Majątek Koła
Gospodarka łowiecka
Pozyskanie zwierzyny
Organizacja polowań
Ważniejsze osiągnięcia strzeleckie
Kynologia myśliwska
Kultura i tradycja
Promocja łowiectwa
Wszystkie strony

Organizacja polowań

Tradycyjnie, Koło organizuje polowania Hubertowskie,  noworoczne a 24 grudnia wigilijne połączone z dzieleniem opłatkiem pod paśnikami. Ponadto organizujemy około 6 polowań zbiorowych dla członków Koła i zapraszanych przez myśliwych gości. Ze względu na wysokie koszty utrzymania obwodów, spowodowane głównie nasilającymi się szkodami w uprawach rolnych, Koło jest zmuszone do organizacji polowań komercyjnych. W przeszłości organizowano polowania dla myśliwych indywidualnych na jelenie byki oraz sarny rogacze, jednak od kilku lat udaje się uzupełnić budżet, organizacją polowań zbiorowych, głównie na dziki. Polowania, ze względu na wysokie stany zwierzyny oraz tradycyjną oprawę, cieszą się dużym zainteresowaniem. Wrażenia z jednego z takich polowań opisał  myśliwy na łamach myśliwskiej prasy francuskiej ,,Chasse” nr 255/1997, chwaląc walory polskiej przyrody i łowiectwa.

Organizacja polowań

Wieniec jelenia byka pozyskanego na indywidualnym polowaniu dewizowym w obwodzie 273.