Koło Łowieckie Sokół - o nas - Pozyskanie zwierzyny PDF Drukuj
Spis treści
Koło Łowieckie Sokół - o nas
Majątek Koła
Gospodarka łowiecka
Pozyskanie zwierzyny
Organizacja polowań
Ważniejsze osiągnięcia strzeleckie
Kynologia myśliwska
Kultura i tradycja
Promocja łowiectwa
Wszystkie strony

Pozyskanie zwierzyny

O dobrych stan ilościowych i jakościowych zwierzyny oraz o prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej w łowisku świadczy fakt wysokich ilości pozyskiwanej zwierzyny w sezonie (tabela).

 

Gatunek Obwód Razem
118 273 265
Jeleń 101
85
7
193
Sarna 45
35 43
123
Dzik 190
320 140
650
Daniel 16
7
- 23
Razem 352 447 190 989
Zwierzyna drobna Pozyskujemy: lisy, jenoty, borsuki, piżmaki, bażanty, dzikie kaczki, gołębie grzywacze.

 

Głównym zadaniem myśliwych staje się podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości pozyskiwanych trofeów (tabela 3). W okręgu szczecińskim, pod tym względem, Koło niestety plasuje się dopiero pod koniec drugiej dwudziestki. W ostatnich kilkunastu latach obserwowany jest regres w pozyskaniu medalowych wieńców byków jelenia szlachetnego, szczególnie w obwodzie 118, natomiast populacja jelenia w obwodzie 273 uległa postarzeniu i w związku z mamy możliwość odstrzału jeleni trofeowych. Główną bolączką jest bardzo słaba jakościowo populacja sarny w Puszczy Wkrzańskiej a najciekawsze okazy tego gatunku pozyskane zostały w obwodach 273 i 265.

 

Gatunek Medal Razem
Złoty Srebrny Brązowy
Jeleń szlachetny - 4 14
18
Sarna 1 3 2
6
Dzik 1
5
11
17
Daniel
- 1
- 1
Zwierzyna drobna Pozyskujemy: lisy, jenoty, borsuki, piżmaki, bażanty, dzikie kaczki, gołębie grzywacze.

 

Pozyskanie zwierzyny

Jedno z najcenniejszych trofeów zwierzyny pozyskanej w Kole. Wieniec jelenia byka strzelonego w obwodzie 118 (dwudziestak nieregularny, 206 pkt. CIC)