Koło Łowieckie Sokół - o nas - Gospodarka łowiecka PDF Drukuj
Spis treści
Koło Łowieckie Sokół - o nas
Majątek Koła
Gospodarka łowiecka
Pozyskanie zwierzyny
Organizacja polowań
Ważniejsze osiągnięcia strzeleckie
Kynologia myśliwska
Kultura i tradycja
Promocja łowiectwa
Wszystkie strony

Gospodarka łowiecka

Koło gospodaruje w obwodach skategoryzowanych jako słabe do dobrych, co wymaga ponoszenia dużych nakładów na gospodarkę łowiecką i ogromnego zaangażowania czasowego członków Koła. Syntetyczne informacje odnośnie zagospodarowania obwodów podano w tabeli. W sezonie 2009/2010 myśliwi przepracowali społecznie na rzecz Koła 6,5 tys. godzin, co daje w przeliczeniu 83 godziny na statystycznego członka Koła. Prace są bezpośrednio nadzorowane przez społecznie działających gospodarzy obwodów, jedynie w obwodzie 118 zatrudniony jest traktorzysta. Na poletkach żerowych i zgryzowych uprawiane są następujące gatunki roślin: kapusta, rzepa, rzodkiew, owies, mieszanki żyta z wyką oraz topinambur. Poletka produkcyjne są obsiewane głównie pszenżytem i żytem i z nich pozyskiwana jest snopówka oraz ziarno wykorzystywane do dokarmiania zwierzyny. Pozostałą karmę, głównie buraki półcukrowe oraz ziarno kukurydzy i owsa Koło zakupuje. Koło specjalizuje się w zakładaniu sadów śródleśnych i nasadzeń biocenotycznych w celu poprawy dobrostanu zwierzyny. Koło corocznie wykasza własnym sprzętem około 85 ha łąk śródleśnych i przyleśnych. Nakłady wydatkowane na ten cel są rekompensowane przez dotacje z AMiRR w formie płatności obszarowych i uzupełniających. Koło prowadzi od wielu lat systematyczne zasiedlanie łowisk w bażanty w ilości przeciętnie 300 sztuk.  Doraźnie członkowie Koła biorą udział w sadzeniach lasu jak również w grodzeniu upraw leśnych w celu ochrony przed szkodami.

 

L.p. Rodzaj Ilość
1. Paśniko-stodoły 29 sztuk
2. Lizawki 340 sztuk
3. Poletka żerowe i zgryzowe 33 ha
4. Poletka produkcyjne 8 ha
5. Łąki śródleśne i przyleśne (wykaszane) 96 ha
6. Pasy zaporowe 4,5 km
7. Sady śródleśne 1 ha
8. Stanice myśliwskie i rekracyjne 3 sztuki
9. Ambony 316 sztuki
Dokarmianie zwierzyny (rocznie w tonach)
1. Karma objętościowa sucha 63,50
2. Karma objetościowa soczysta 153
3. Karma treściwa 5
4. Sól 2,70

 

Kluczowym problemem związanym z gospodarką łowiecką Koła, determinującym jego bieżącą działalność i rozwój w krótkookresowej perspektywie, jest kwestia odszkodowań łowieckich z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych wywoływanych przez zwierzynę łowną.  W roku gospodarczym 2009/2010 kwota odszkodowań wynosiła 130 tys. zł .  W Kole zorganizowano 2 grupy składające się z przeszkolonych w zakresie szacowania szkód kolegów, które są wyposażone w niezbędny sprzęt (min. aparaty fotograficzne, taśmy miernicze, wagi, GPS). Ponadto zarząd Koła podejmuje inne działania zmierzające do ograniczenie szkód oraz kwot odszkodowań.

  • zwiększono pozyskanie dzików;
  • Stosuje się grodzenie upraw (ok. 100 ha) i repelentów;
  • wprowadzono pasy zaporowe;
  • przeprowadzane są spotkania z dużymi producentami rolnymi, dzięki którym ograniczono kwoty oraz prolongowano wypłaty odszkodowań;
  • przeprowadzane są spotkania z rolnikami dotyczące budowy ambon, lokalizacji zwyżek i przenośnych ambon na ścieżkach technologicznych i prolongaty zobowiązań;
  • ustalono, że w przypadku rezygnacji poszkodowanych z zobowiązań finansowych Koło będzie dostarczało tusze zwierzyny;
  • podjęto program budowy ambon przenośnych, aby zwiększyć możliwości odstrzału zwierzyny w początkowym okresie sezonu łowieckiego.

Ambicją aktualnego Zarządu jest zmniejszenie kwoty wypłaconych odszkodowań a jego nadrzędnym zadaniem staje się utrzymywanie dobrej współpracy i kontaktów z rolnikami.

Koło duży nacisk kładzie na walkę z kłusownictwem. Corocznie, w porozumieniu z właściwymi leśnictwami na wszystkich obwodach organizowane są przynajmniej 2 akcje zbierania wnyków a jedna z nich była tematem reportażu telewizyjnego w telewizji regionalnej. Wiele akcji spowodowało zatrzymanie sprawców oraz ich skazanie. Koło brało aktywny udział w profilaktyczno – prewencyjnej akcji zwalczania kłusownictwa pod nazwą  Potrzask 2004, w której uczestniczyły następujące służby : Państwowa Straż Łowiecka, Strażnicy łowieccy, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Służba Leśna, ZO PZŁ.